Skriv ut och lägg på fikabordet

Inskickad till trottpaveolia@gmail.com

Vi fick det här fina informationsbladet skickat till oss. Skriv ut och lägg synligt på jobbet.
Uppdaterat med nya datum!

https://oresundstagsbloggen.wordpress.com/?attachment_id=233

Bild

 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Skriv ut och lägg på fikabordet

 1. tv skriver:

  bara man uppdaterar datumet så är det riktigt bra! bra jobbat vem som nu har gjort det där fina informationsbladet!!

 2. Guerrillero Heroicos skriver:

  Ett mycket bra informationsblad med relevant innehåll och i en helt annan klass än det fackföreningarna hittills presterat.
  Det påpekas att branschen genomgår en negativ säkerhetsutveckling. Hur det egentligen är med den saken kan diskuteras, men det viktiga är att politiker, media och allmänhet redan idag har en bild av stora säkerhetsbrister på järnvägen. Det skulle dock behöva göras en ännu tydligare koppling mellan allt för billiga anbud och hur detta påverkar säkerheten. Allt fungerande säkerhetsarbete grundar sig på att resursbrist inte råder och att arbetet tillåts att utföras utan stress. Snäva ekonomiska ramar leder oundvikligen till en vilja att minska kostnader och då även kostnader som krävs för god säkerhet. Säkerhetsarbete under tidspress exponerar för tillbud och olyckor. Haverikommissionen har vid flera tillfällen i olycks- och tillbudsutredningar konstaterat att bidragande orsak varit tidspress.
  Punkt 1
  Det anges relevant skäl för att Veolia ska dra tillbaka sitt varsel, dvs att det inte råder arbetsbrist. Det som är mest viktigt under denna punkt är erkännandet, dvs Veolias rätt att varsla erkänns om de kan påvisa arbetsbrist råder efter att planeringsprocessen effektiviserats. Erkännandet stärker trovärdigheten. Tidigare har det framkommit att personalen även erkänner att arbetsplatsen Kristianstad läggs ner.
  Punkt 2
  I yrken där arbetsuppgifterna är noga specificerade i scheman har arbetsgivaren en tendens att leta ineffektivitet. Därför är det konstruktivt att lämna konkreta förslag till hur eventuella ”hål” i scheman ska fyllas med meningsfulla uppgifter. Informationsbladet tar exempelvis upp utökad tid för säkerhetsarbete vid klargöring. Andra uppgifter som ingår i arbetet men där schemalagd tid ofta helt eller delvis saknas är inläsning och repetition av dokumentation som styr säkerhetsarbetet samt avvikelserapportering. Lokförare borde varje dag upptäcka avvikelser som behöver rättas till, både i den egna organisationen (t.ex. fel på fordon) eller i andra organisationer (t.ex. på Trafikverkets infrastruktur). En avvikelse som inte bli synlig i organisationen blir heller inte åtgärdad och påverkar därför både säkerhet och kvalitet negativt. En inte åtgärdad avvikelse kan skapa produktionsbortfall och därmed kosta arbetsgivaren stora summor, t.ex. om tåget ställs in.
  Punkt 3
  Beställaransvaret är mycket dåligt reglerat på många områden. Arbetsmiljöverket har sedan lång tid tillbaka påpekat för de politiska beslutsfattarna att det behövs lagändring som gör att beställarna även får ett ansvar för den arbetsmiljö som den beställda verksamheten omfattar. En beställare kan till verksamheten skaffa utrustning (t.ex. tåg) utan att involvera personalen som ska använda utrustningen. Det kan inte en arbetsgivare (t.ex. Veolia) göra utan då krävs att skyddsombud får vara delaktiga i processen innan utrustningen köps in. Beställaren har heller inget säkerhetsansvar för den beställda verksamheten, men beställaren påverkar säkerheten på olika sätt genom de förutsättningar som omfattas av anbudet. Det kan vara utrustningen, som själva tågfordonen, priset på beställningen och naturligtvis en rad andra faktorer i avtalet mellan beställare och utförare. Det står beställaren fritt att utforma sitt anbudsunderlag samtidigt som lagen om offentlig upphandling har hårda krav på att det mest fördelaktiga budet antas. Häri finns en mycket tydlig konflikt mellan resurskrävande säkerhetsarbete och krav på låga kostnader.
  Järnvägsbranschen står idag i fokus där problembild och ansvar bollas runt bland de olika aktörerna. Tidigare har SJ stått i fokus för försenade och inställda tåg. Det senaste året har Trafikverket fått stor mediauppvaktning för dåligt underhåll i infrastruktur som leder till tågförseningar och olyckor. Transportstyrelsen har kritiserats för brister i myndighetsutövandet och jämförelser har gjorts med våra nordiska grannländer där kontroller av verksamheten, på plats i verksamheterna är mycket mer noga och långt gående. Därför bör den turbulenta situationen på Veolia utnyttjas för att belysa problemen med bl.a. beställare-utförande förhållandet vid upphandlad trafik och underhåll på järnvägarna. Till politiker och myndigheter måste det ställas krav på en opartisk utredning som ska definiera problem och risker samt föreslå åtgärder, såsom lag- och regeländringar. MTO Säkerhet i Stockholm har kompetens, kontaktnät och erfarenhet och därför ett utmärkt företag att genomföra en sådan utredning.

 3. stöd veoliajobbarna skriver:

  Tjena! Vi är ett gäng som är redo att dela flygblad och hålla på för att stödja er om det blir strejk! Bra med sånt här material vi bara kan ta då.

  • Tågvärd skriver:

   Jag hittade några såna här flygblad på mitt tåg idag , så nu är det upp till kamp som gäller och jag hoppas att alla tänker som jag gör !!!

 4. El Che/Lkf, Ck skriver:

  Stöd veoliajobbarna – underbart att höra!

Kommentarsfältet är stängt.